ครุภัณฑ์ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

ลำดับ

รายการ จำนวน ราคา เลขครุภัณฑ์
1 เครื่องเจาะสว่านตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ KIRA  แบบ  NSD13R ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นแบบตั้งโต๊ะ ขนาด 1 / 2 นิ้ว ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ท 1 เครื่อง 4,200 3413-001-0002 171- 001
2 เครื่องวัดฉนวนไฟฟ้ายี่ห้อ  YEW แบบ 3221 ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น 2 เครื่อง 3,960 6625-001-0002 171-001 ถึง 002
3 เครื่องอบ BAKING  CABINET ผลิตในประเทศ ไทย ใช้ไฟฟ้า 220 โวล์ท 50 เฮิร์ท ควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติปรับได้ 35 -  150 C 1 เครื่อง 15,600 3424-004-0001 191-001
4 เครื่องจ่ายไฟแรงต่ำ ยี่ห้อ อีแลบแบบแอลวี 30 ผลิตในประเทศไทย จ่ายไฟ DC   0 - 30 V. / 1 A. 5 เครื่อง 24,500 6625-004-0002 191-001 ถึง 005
5 เอ.เอฟ ซิกแนลเยนเนอร์เรเตอร์ ยี่ห้อ CENTRAD แบบ 465 ผลิตจากฝรั่งเศส ใช้ไฟ 220 V. 5 เครื่อง 13,250 5820-015-0002 191-001 ถึง 005
6 อุปกรณ์การสอนเครื่องเย็นสาธิต ยี่ห้อ  TEN แบบ  M.10 1 เครื่อง 45,000 4120-001-0001 221-003
7 ออสซิลโลสโคป ยี่ห้อ HEATHKIT  แบบ IO - 4560  ผลิตจากอเมริกา ใช้ไฟ 220 V. 5 เครื่อง 24,500 6625-004-0002 191-001 ถึง 005
8 CHARING CYLINDER ยี่ห้อ ROBIN AIR แบบ  NO. 43678 ขนาด 5 lb. 1 เครื่อง 3,850 4130-005-0001 221-001
9 LEAK  DETECTOR  GAS ยี่ห้อ ROBIN AIR แบบ   NO. 10538 1 เครื่อง 600 4130-008-0001 221-001
10 ชุดมอเตอร์คอนโทรล 1 ชุด 5,657 6110-002-0001 231-002
11 ตู้คอนโทรลขนาด 75 x 65 x 25 cm. 15 ตู้ 11,250 6110-010-0001 252-001 ถึง 005
12 ชุดเชื่อมแกสสำหรับท่อทำความเย็น 2 ชุด 7,000 3433-011-0001 262-003 ถึง 004
13 เครื่องหินเจียรนัย แบบตั้งพื้นขนาด 8 นิ้ว 2 เครื่อง 5,200 3415-001-0002 252-005 ถึง 006
14 ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 3.24 ม. X  2.30 ม. X 0.60 ม.    2 ตอน 1 ตู้ 13,000 7125-006-0003 272-002
15 เครื่องปรับอากาศ SPLIT  TYPE  แบบตั้งพื้น ขนาด 12,500 BTU. 220 V. ยี่ห้อ CARAT 1 เครื่อง 15,000 4120-001-0002 272-001
16 พัดลมเครื่องปรับอากาศขนาด 1 / 10 HP. 220 V. 3 SPEED ยี่ห้อ  THAN 1 ตัว 1,180 4120-002-0002 272-001
17 บันไดอลูมิเนียม 2 ตอน พาดยาว 24 ฟุต 2 ชุด 6,900 4240-012-0001 272-001 ถึง 002
18 SAFETY -  BELT 4 เส้น 7,040 4240-001-0001 272-001 ถึง 004
19 เครื่องเชื่อมแกส - ตัด ยี่ห้อ GLOOR ผลิตจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 1 ชุด 6,375 3433-011-0001 282-005
20 เครื่องทำสูญญากาศระบบ 2 ชั้น Model.  SD 120 1 ชุด 25,000 4310-004-0001 282-002
21 โอเวอร์เฮดโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ BIOFIZ N0. 2082  ROK 73 โปแลนด์ 1 เครื่อง 6,500 6730-001-0001 292-004
22 สไลค์เร็กกูเรเตอร์ ยี่ห้อ ST แบบ TDGE ชนิด PORTABLE  ขนาด 1.2 KVA. 1 ชุด 4,200 6110-005-0001 221-003
23 มัลติมิเตอร์ ยี่ห้อ ยูเนียน รุ่น UN-360 TR 40 เครื่อง 20,000 6625-003-0002 322-101 ถึง 140
24 ชุดทดลองเอนกประสงค์แผงกริด 2 ชุด 18,000 6640-022-0001 292-001 ถึง 002
25 ชุดสื่อการเรียนการสอนเครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น 1 ชุด 5,000 6115-001-0002 312-010
26 ชุดฝึกระบบควบคุมแบบซีเควนเซียล PLC  ไม่มีชุดโปรแกรม 1 เครื่อง 19,475 6110-010-0001 312-001
27 ชุดสื่อการเรียนการสอน การซ่อมและบำรุงรักษามอเตอร์ 1 ชุด 3,100 6105-005-0004 312-001
28 โต๊ะปฎิบัติการไฟฟ้า 6 ตัว 15,570 7110-007-0011 324-001 ถึง 006
29 ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 8 ชุด 10,910 5820-015-0001 324-003 ถึง 010
30 ชุด Programming  Console รุ่น C - 20 P 1 ตัว 12,000 5962-004-0001 324-001
31 เครื่องจ่ายไฟกระแสตรง 1.3 - 30 V./ 2 A. 1 เครื่อง 2,455 5950-004-0003 324-015
32 เครื่องปรับอากาศ แยกส่วน ขนาด 12,500 BTU. 220 V. ยี่ห้อ CARAT 1 เครื่อง 17,000 4120-001-0003 324-011
33 ชุดไฟฟ้าตัวอักษรเขียนโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 ชุด 1,460 5962-004-0002 324-001
34 ชุดสาธิตการทำงานของลิฟท์ 6 ชั้น 1 ชุด 3,910 3960-002-0001 324-001
35 เครื่องปรับอากาศ แยกส่วน ขนาด 12,500 BTU. 220 V. ยี่ห้อ CARAT 1 เครื่อง 15,000 4120-001-0002 324-012
36 ชุดเครื่องมือวัดไฟฟ้า 1 ชุด 104,000 6625-003-0026 321-001
37 ชุดทดลองนิวเมติกส์ ยี่ห้อ FESTO 1 ชุด 139,500 3442-002-0001 322-001
38 ชุดฝึกและสาธิตวงจรไฟฟ้า ยี่ห้อ  ELWE 5 ชุด 29,800 6625-002-0002 321-001 ถึง 005
39 ชุดทดลองไฮดรอลิกส์  ยี่ห้อ  FESTO 1 ชุด 400,000 3442-001-0003 331-001
40 ชุดทดลองไฮดรอลิกส์  แบบ TP 500 1 ชุด 395,000 3440-001-0003 351-002
41 แผงดิจิตอล DL- 1A 8 แผง  

5820-015-0027 352-001

5820-015-0028 372-004 ถึง 010

42 ชุดฝึกโปรแกรมเมเบิลคอลโทรล ยี่ห้อ  OMRON  รุ่น  C - 28 H 10 ชุด 334,000 6110-010-0002 341-001 ถึง 010
43  ชุดทดลองการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า  TKT 10 ชุด 382,750 6110-010-0003 341-002 ถึง 011
44 ชุดควบคุมเครื่องปรับอากาศระยะไกล

1 ชุด

5,520 6110-010-0003 344-001
45 เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ด รุ่น M 15DL

1 เครื่อง

49,969 4110-006-0001 351-001
46 ชุดสาธิตคูลลิ่งทาวเวอร์รักษามอเตอร์

1 ชุด

48,471 4110-002-0001 351-001
47 ชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้า ยี่ห้อ LAB- VOLT

1 ชุด

707,000 6110-010-0001 341-001
48 ชุดฝึกทดลองการติดตั้งไฟฟ้า ยี่ห้อ PTTC แบบ PJ-1 5 ชุด 341,500 6210-007-0001 341-001 ถึง 005
49 ชุดทดลองป้องกันระบบไฟฟ้า  ยี่ห้อ ELWE 1 ชุด 12,000 6625-002-0003 351-001
50 ชุดฝึกวงจรพัลส์และดิจิตอล TKT แบบ TE 500 2 ชุด 79,180 5820-015-0011 351-011 ถึง 012
51 ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1 - 2 2 ชุด 104,800 5820-015-0005 351-017 ถึง 018
52 ชุดเครื่องมือทำความเย็น-ปรับอากาศ 1 ชุด 98,440 4130-008-0001 351-001
53 ชุดสาธิตการทดลองของปั้มน้ำ 1 ชุด 138,030 6625-015-0021 351-001
54 ชุดสาธิตห้องเย็นในการขนส่ง ยี่ห้อ คารัต 1 ชุด 248,500 4110-007-0001 351-002
55 ชุดสาธิตห้องเย็น 1 ชุด 198,500 4110-007-0001 351-001
56 ชุดสาธิตการส่งท่อลม  STAR- AIR ขนาด 85,000 BTU. 1 ชุด 148,000 4120-001-0002 351-002
57 ชุดสาธิตการควบคุมสภาพน้ำ 1 ชุด 100,000 6630-002-0001 351-001
58 ชุดทดลองตู้สวิทช์บอร์ด 1 ชุด 88,000 6625-002-0005 351-001 ถึง 006
59 ชุดทดลองตู้สวิทช์บอร์ดไฟฟ้า ( ตู้ควบคุมหลัก) 1 ชุด 88,000 6625-002-0005 351-001
60 ชุดสาธิตระบบไฟฟ้าในอาคาร  ELWE 1 ชุด 399,900 6625-002-0004 351-001
61 ชุดฝึกนิวเมติกส์เบื้องต้น FESTO รุ่น TP 100 1 ชุด 149,000 3442-002-0001 351-002
62 ชุดทดลองนิวเมติกส์ไฟฟ้า FESTO 1 ชุด 149,000 3442-002-0001 351-003
63 เครื่องฉายข้ามศรีษะ  ELMO รุ่น HP-L14 1 เครื่อง 9,400 6730-001-0001 362-020
64 เครื่องฉายข้ามศรีษะ  ELMO รุ่น SP-L14 1 เครื่อง 9,400 6730-001-0001 362-021
65 พัดลมเพดาน ขนาด 56 นิ้ว ยี่ห้อ HUSAN 12 ชุด 10,720 4140-001-0003 362-016 ถึง 027
66 แผงคอยล์เย็นเครื่องปรับอากาศแยกส่วนติดผนัง 10,000 BTU.พร้อมรีโมทไร้สาย 1 ชุด 12,000 4120-002-0006 362-001
67 ชุดสาธิตแอร์รถยนต์ 1 ชุด 10,000 2540-022-0001 362-001
68 ชุดทดลองวงจรไฟฟ้า.1 ( กระแสตรง ) 2 ชุด 90,000 6625-002-0002 361-008 ถึง 009
69 ชุดทดลองวงจรไฟฟ้า.2 ( กระแสสลับ ) 2 ชุด 110,000 6625-002-0002 361-006 ถึง 007
70 เครื่องออสซิลโลสโคป 20 MHz ITT  OX - 725 5 ชุด 109,000 6625-004-0006 361-013 ถึง 017
71 ชุดเครื่องมือติดตั้งภายนอกอาคาร 1 ชุด 99,980 6210-007-0002 361-001
72 ชุดฝึกวงจรดิจิตอล ELWE 2 ชุด 104,218 5820-015-0008 361-007 ถึง 008
73 ชุดฝึกเครื่องปรับอากาศรถยนต์  METEC รุ่น  MT -501 ( ใช้มอเตอร์ขับ ) 2 ชุด 79,500 4120-002-0007 361-001 ถึง 002
74 ชุดฝึกเครื่องปรับอากาศรถยนต์  VOCOF (ใช้เครื่องยนต์ขับ ) 1 ชุด 55,000 4120-002-0008 361-001
75 เครื่องปรับอากาศแยกส่วนใช้รีโมท METEC  รุ่น MT -120 2 ชุด 68,700 4120-001-0003 361-046 ถึง 047
76 เครื่องอัดอากาศ ยี่ห้อ SAYLOR - BEALL'S Model. 730-80 1 เครื่อง 50,825 4310-001-0001 361-006
77 ชุด  ETT  BORD  Z - 80  V. 3.5 5 ชุด 14,500 5962-004-0012 362-001 ถึง 005
78 เครื่องฉายโอเวอร์เฮด   3 M. 3 เครื่อง 28,200 6730-001-0001 372-026 ถึง 028
79 จอฉายภาพ 4 จอ   6730-002-0001 372-011 ถึง 014
80 พัดลมเพดาน 56 นิ้ว  HUSAN 10 ชุด 6,700 4140-001-0003 372-032 ถึง 041
81 มัลติมิเตอร์  KYORITSU รุ่น 1109 10 ตัว 7,918 6625-003-0002 372-158 ถึง 167
82 แคล้มป์-ออน มิเตอร์  KYORITSU รุ่น 2007 5 ตัว 14,000 6625-003-0005 372-023 ถึง 027
83 แผ่นภาพสไลค์ 17 ชุด 12,240 6910-012-0001 372-009 ถึง 017
84 แผงฝึกทดลองดิจิตอล  DL- 1A 3 แผง 21,600 5820-015-0028 572-001 ถึง 003
85 เครื่องเชื่อมไฟฟ้าขนาดเล็กแบบขดลวดทองแดง 1 ชุด 6,500 3431-001-0005 372-001
86 เครื่องเชื่อมแกสขนาดเล็กแบบมีวาล์วลดความดันและล้อเข็น 1 ชุด 4,800 3433-011-0001 372-007
87 แผ่นชาร์ทหาขนาดท่อลม 20 ชุด 6,420 5220-001-0001 372-001 ถึง 020
88 ชุดประลองวงจรไฟฟ้า.2 ( กระแสสลับ ) 3 ชุด   6625-002-0002 371-010 ถึง 012
89 โบลเวอร์เป่าฝุ่น  RYOBI  Model. BL - 120 1 ตัว 2,500 4140-003-0001 382-002
90 หินเจียรนัยมือไฟฟ้า  100 มม. มากีต้า รุ่น N 9500N    No. 627272E 1 ตัว   3450-003-0001 372-007
91 ชุดควบคุมไฟฟ้าด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แบบกระเป๋าหิ้ว 1 ชุด 159,965 6110-010-0004 371-001
92 ชุดฝึกหม้อแปลงไฟฟ้า   TE. 901 1 ชุด 199,983 5950-004-0004 371-001
93 ชุดทดสอบเครื่องมือทำความเย็นและปรับอากาศ 1 ชุด 168,200 4130-008-0001 371-002
94 ชุดเครื่องมือติดตั้งไฟฟ้า 1 ชุด 83,900 4130-008-0001 371-002
95 มอเตอร์ปั้มฉีดล้างแอร์ 1 ตัว 6,000 4330-005-0007 382-002
96 เครื่องเชื่อมแกสขนาดเล็กแบบมีวาล์วลด ความดันและล้อเข็น 1 ชุด 6,000 3433-011-0001 382-008
97 แคล้มป์-ออน มิเตอร์  KYORITSU รุ่น 2007 5 ตัว 13,375 6625-003-0005 382-028 ถึง 032
98 สว่านไฟฟ้าชนิดเจะคอนกรีต 1/2 นิ้ว ยี่ห้อ BOSCH  รุ่น GSB 18 - 2 2 ตัว 6,000 5130-007-0001 382-027 ถึง 028
99 บันไดตั้ง  8 ฟุต 2 ตัว 2,739.20 4240-012-0002 382-004 ถึง 005
100 เครื่องเล่น V.D.O  มีรีโมท ยี่ห้อ พานาโซนิค รุ่น  NV. P03RM2AM   BT5A03161 1 เครื่อง 8,495.80 6625-003-0002 372-0158
101 สว่านไฟฟ้า 12 มม. ปรับกระแทกได้ ยี่ห้อ  MAKITA   NHP1300S  S/N 350878E 1 ตัว   5130-007-0002 382-011
102 สว่านไฟฟ้าธรรมดา  6 มม. ยี่ห้อ  MAKITA   6501  S/N 350878E 1 ตัว   5130-007-0001 382-026
103 เครื่องฉายภาพสไลค์ ( ถาดกลม ) 1 เครื่อง   6730-004-0001 382-004
104 ชุดเขียนอักษรภาษาไทย ยี่ห้อ MASTERTEX No. 88 MB - 7 1 ชุด 3,300 6675-001-0002 382-003
105 ชุดเขียนอักษรภาษาอังกฤษ ยี่ห้อ MASTERTEX No. 988 - 12 LR 1 ชุด 4,500 6675-001-0002 382-004
106 เครื่องการเรียนสำเร็จรูปวิชาไฟฟ้า - อิเล็ก ทรอนิกส์ LAB-VOLT แบบ F.A.C.E.T 1 ชุด 400,000 5962-004-0011 381-001
107 กระดานเขียนแบบสนาม   TECNOSTYL 1 ชุด 2,707.50 7110-013-0004 382-001
108 ทีวีสี ขนาด 21 นิ้ว ยี่ห้อ  SANYO รุ่น   CAP - 2173V 1 เครื่อง 10,200 7730-003-0005 382-010
109 มอเตอร์ ขนาด  3  แรงม้า 1 ตัว 4,500 6125-002-0003 382-001
110 แบตเตอรี  12 V / 70 A. - hr. 1 ลูก 980 6140-001-0001 382-001
111 บันไดเอนกประสงค์   PRR - 1502 1 ตัว 4,000 4240-012-0002 382-006
112 ชุดเครื่องมือทดสอบในงานติดตั้งไฟฟ้า ยี่ห้อ  METRIX 1 ชุด 129,800 6625-002-0006 381-001
113 ชุดเครื่องมือทดสอบไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด 489,700 6625-001-0008 381-001
114 ชุดประลองไฟฟ้าและทดสอบ  ELWE 1 ชุด 249,845 6625-002-0007 361-001
115 สว่านไฟฟ้าแบบกระแทก  3 / 4 นิ้ว 2 ตัว 8,800 5130-007-0002 332-004 ถึง 005
116 สว่านไฟฟ้า  1 / 4 นิ้ว ยี่ห้อ  RYOBI 1 ตัว 1,900 5130-007-0001 342-018
117 สว่านไฟฟ้าแบบกระแทก  1 / 2 นิ้ว ยี่ห้อ HITACHI 1 ตัว 4,000 5130-007-0002 342-009
118 เครื่องตัดกระดาษขนาดเล็กแบบมีกั้นหน้า 1 ตัว 750 7520-005-0001 362-001
119 หัวแร้งแช่ทรงปืนแบบปรับเร่งความร้อนได้ 1 ตัว 490 3433-003-0002 362-022
120 มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ 1 / 4 แรงม้า รุ่น AE2410( FAN) ใช้กับตู้น้ำเย็น 3 ก๊อก 2 ตัว 3,900 4120-002-0002 352-002 ถึง 003
121 เซฟตี้สวิทช์  3 P , 60 A. , 600 V. 1 ตัว 4,500 5925-001-0002 352-002
122 ฟิลเตอร์ขนาดใหญ่เปลี่ยนไส้ได้ (เฉพาะเปลือก) รุ่น C - 485 ท่อขนาด 5 / 8 นิ้ว 1 ตัว 3,650 4610-006-0001 352-001
123 เครื่องพิมพ์ ( PRINTER )  EPSON LQ 1010 1 เครื่อง 15,794.40 7440-010-0002 352-004
124 เครื่องรักษาระดับแรงดัน ( STABILIZER ) ยี่ห้อ UPSI รุ่น AVR - 500 # 2010055 1 เครื่อง 5,000 7440-010-0002 352-004
125 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ SCANET รุ่น 386 SX -25 , MONITOR  ยี่ห้อ SAMSUNG  S/N 10800081 , KEYBOARD   S/N 80024518 , 1 ชุด 24,500 7440-001-0001 352-012
126 HARD   DISK  ขนาด  80 MB. 1 เครื่อง 10,500 7440-009-0001 352-016
127 มอเตอร์ปั้มอัดฉีดล้างแอร์ 1 ตัว 5,500 4141-003-0002 352-001
128 โบลเวอร์สำหรับงานแอร์ 1 ตัว 2,500 4140-003-0002 352-001
129 เครื่องฉายข้ามศรีษะ  ELMO  รุ่น HP - L.14 No. 257630 1 เครื่อง 9,400 6730-001-0001 352-015
130 จอรับภาพ ขนาด 70 "  x  70 " 1 จอ 3,200 6730-002-0001 352-002
131 แผงทดลองดิจิตอล   DL - 1A 4 แผง 30,400 5820-015-0018 392-011 ถึง 014
132 ET. BOARD  V.3.5 6 ชุด 17,400 5962-004-0012 392-006 ถึง 011
133 เครื่องเจาะแบบหมุนขนาด  35 มม. ยี่ห้อ BOSCH  รุ่น  GBH   4 DSC 1 ตัว 18,800 3445-001-0007 392-001
134 เครื่องเชื่อมแกสชุดเล็กมีวาล์วปรับความดัน พร้อมล้อเข็น 1 ชุด 5,000 3433-011-0006 392-003
135 เครื่องทำสูญญากาศ  Single  Start 2 ชุด 8,400 4310-004-0001 392-003 ถึง 004
136 ปั้มฉีดน้ำแรง  HDR 2 ตัว 17,980 4940-001-0002 392-001 ถึง 002
137 ชุดฝึกวงจรไฟฟ้า  TKT แบบ TE.102 4 ชุด 188,320 6625-002-0002 391-013 ถึง 016
138 ตู้เย็นขนาด 4.5 ล.บ.ฟุต ยี่ห้อ MITSUBISHI MR.13B 2 ตู้ 10,000 4110-001-0001 402-003 ถึง 004
139 ตู้เย็นแบบไม่มีน้ำแข็งเกาะชนิด 2 ประตู ยี่ห้อ MITSUBISHI   MR - F17 BDX 1 ตู้ 10,000 4110-001-0002 402-001
140 สว่านไฟฟ้าเจาะกระแทกแบบโรตารี ยี่ห้อ BOSCH  รุ่น GBH 2SE ,S/N76104893 1 ตัว 6,800 5130-007-0002 402-017
141 พัดลมติดเพดาน  FUSUN  ขนาด 48 นิ้ว 50 ตัว 32,500 4141-001-0003 405-051 ถึง 100
142 สว่านไฟฟ้าไร้สาย ขนาด 7.2 V 1 ตัว 4,500 5130-010-0001 402-002
143  เอ.ซี แคล้มป์มิเตอร์ แบบเข็ม  KYORITSU รุ่น 2608 4 ตัว 7,875.20 6625-003-0005 402-033 ถึง 036
144 ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 15 ลิ้นชัก 1 ตู้ 2,195 7110-002-0002 402-039
145 คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ DIGITAL รุ่น 5133 1 เครื่อง 33,500 7440-001-0001 391-071
146 เครื่องมือเซาะร่องเดินสายไฟฟ้า ยี่ห้อ MAKITA รุ่น 4100 NB 1 ตัว 4,800 3412-001-0002 402-001
147 รีพัลชั่นมอเตอร์ ขนาด 1 / 2 แรงม้า 220 V 1 ตัว 5,384.24 6105-002-0004 402-001
148 ชุดสาธิตเครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น 1 ชุด 579,940 6110-010-0005 391-001
149 เครื่องอัดอากาศพร้อมอุปกรณ์ ยี่ห้อ DIEFFE  รุ่น FB 670 - 300 1 เครื่อง 43,500 4310-001-0001 401-008
150 แคล้มป์ - ออน มิเตอร์  KYORITSU รุ่น 2608 2 ตัว 4,900 6625-003-0005 412-037 ถึง 038
151 หินเจียรนัยมือ ขนาด 4 นิ้ว ยี่ห้อ  LG รุ่น TGC - 100 SB 1 ตัว 2,200 3450-003-0001 412-010
152 ชุดฝึกดิจิตอล ยี่ห้อ WINTEK  แบบ CTS310 8 ชุด 239,976 5820-015-0008 411-016 ถึง 023
153 ชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้าชั้นสูง ยี่ห้อ WINTEX  แบบ PTS  5 - 1 - 0 1 ชุด 269,940 6110-010-0006 411-001
154 ชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้าชั้นสูง ยี่ห้อ WINTEX  แบบ PTS  5 - 1 - 0 1 ชุด 269,940 6110-010-0006 411-001
155 คีมย้ำหางปลาไฮดรอลิกส์  14 - 150 มม. 15 ตัน  TAC รุ่น  CPO - 150 1 ตัว 27,000 5120-024-0005 422-001
156 คีมตัดสายเคเบิ้ล  TAC รุ่น CC - 500 1 ตัว 4,300 5110-022-0004 422-001
157 เครื่องมือลบคมท่อ  1 / 8 นิ้ว -  2 นิ้ว RIGID รุ่น 2  นิ้ว, 1 ตัว 4,500 5110-008-0001 422-003
158 เครื่องดูดฝุ่น  ยี่ห้อ TURBORA รุ่น TA 888 1000 W. 220 V / 50 Hz 1 เครื่อง 4,800 7910-003-0001 422-003
159 โทรศัพท์ตู้สาขา เข้า 2 ออก 6  พร้อมตัวลูก 6 ตัว   ยี่ห้อ PANASONIC  206 1 ชุด 15,000 5805-009-0001 422-005
160 แท่นสว่าน  1 / 2 นิ้ว พร้อมมอเตอร์  1 เฟส 220 V./ 50 Hz  WARNING  Model.1013B 1 เครื่อง 2,996 3413-001-0002 422-024
161 Manifold  Gauge  Set  เบอร์ 496 C วาล์ว 3 ทาง เกจพร้อมสายชาร์ทน้ำยา 36 นิ้ว 1 ชุด 1,200 6685-011-0004 312-001
162 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  ONAN No.930730820 Model.305 CCH-3P/IF 1 เครื่อง 4,000 6115-002-0001 153-002
163 เครื่องปรับอากาศ 3,300 BTU. ยี่ห้อ  YORK Model. J30-10A  S/N NL011326, 11325 2 เครื่อง   4120-001-0003 403-064 ถึง 065
164 คอมเพรสเซอร์  ขนาด 3 แรงม้า  220 V. 1 ตัว 11,500 4120-002-0002 372-004
165 เครื่องปรับอากาศ   STAR – AIR ขนาด  86,100 BTU. 1 เครื่อง   4120-001-0003 374-003
166 เครื่องปรับอากาศ   STAR – AIR ขนาด  15,400 BTU. 1 เครื่อง   4120-001-0003 374-004
167 เครื่องปรับอากาศ   CENTRAL – AIR ขนาด  18,300 BTU. 1 เครื่อง   4120-001-0003 374-001
168 เครื่องปรับอากาศ   AEROMASTER ขนาด  12,500 BTU. 1 เครื่อง   4120-001-0003 374-002
169 เครื่องปรับอากาศ   STAR – AIR ขนาด  16,000 BTU. 1 เครื่อง   4120-001-0003 423-092
170 Earth  Leakage  circuit   breaker  F304 -25/0.03E, Fault current  30 mA. 1 ตัว 2,033 5925-001-0003 352-001
171 Earth  Leakage  circuit   breaker  4 Pole F 304-32/0.03E   Fault current  30 mA. 1 ตัว 2,033 5925-001-0003 352-002
172 Phase  protection  380 V. 1 ตัว 2,354 5925-001-0006 352-001
173 Load  center ขนาด 12 ช่อง  FAL. 50 A 1 ตัว 6,200 6110-009-0001 372-002
174 Magnetic  ยี่ห้อ  HITACHI   H - 20T , 220 V. 2 ตัว 2,782 5925-001-0005 352-001 ถึง 002
175 Timer  220 V. 1 ตัว 910 5925-001-0007 352-001
176 Timer  380 V. 1 ตัว 910 5925-001-0007 352-001
177 ไม้ชักฟิวส์แรงสูง 3 ท่อน ขนาด 1 1/4 " x  8' จำนวน 1 ท่อน, 1 1/2"  x 8' จำนวน 2 ท่อน 1 ชุด 12,005 6150-003-0002 352-001
178 ถุงมือแรงสูง 30,000 V. 6 ตัว   ยี่ห้อ PANASONIC  206 1 คู่ 7,447 6150-003-0001 352-001
179 โคมไฟสนามทรงจานผี   รุ่น DL 040 4 ชุด 8,560 6210-007-0003 352-001 ถึง 004
180 ชุดสื่อการเรียนการสอนวิชาเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ( แผ่นใส + คู่มือการสอน ) 1 ชุด 4,000 6910-012-0001 362-023
181 เครื่องรักษาระดับแรงดันและสำรองไฟฟ้า ( UPS ) ขนาด 5 KV  No.TH4-044-89 1 เครื่อง   7440-010-0004 433-033
182 ชุดเครื่องมือวัดไฟฟ้า 1 ชุด 170,130 6625-003-0026 421-003
183 เครื่องมือซ่อมบำรุงเครื่องกลไฟฟ้า 1 ชุด 34,989 5180-003-0019 421-001
184 ชุดฝึกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 2 ชุด 107,000 5820-015-0012 421-011 ถึง 012