ไม้รำที่ 1 ลอยชาย

  1. เริ่มต้นจากท่าคุม
  2. ก้าวเท้าซ้ายเฉียงไปทางซ้าย 45 องศา
  3. ลากเท้าขวาชิดเท้าซ้าย ยกเท้าซ้าย ให้เข่าซ้ายสูงกว่าเอวเล็กน้อย รำหน้า
  4. หมุนตัวไปทางซ้าย 1 มุมฉาก วางเท้าซ้ายลง วาดกระบี่ไปทางซ้ายเหน็บ
  5. ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า 1 ก้าว ลากเท้าซ้ายชิดเท้าขวา ยกเท้าขวาขึ้น ให้เข่าขวา สูงกว่าเอวเล็กน้อย รำข้าง
  6. หมุนตัวไปทางขวา 45องศา วาดกระบี่มาทางขวา อยู่ในท่าคุมรำ

ย้อนกลับ